„Никога не ме оставяй“

Почти невъзможно е да се каже нещо за романа „Никога не ме оставяй“* без да се развали удоволствието на бъдещите читатели от срещата с него. Седмици след като затворих последната му страница, продължавам да се връщам в мислите си към разказа на Ишигуро. Признавам, че част от вълнението ми се дължи отново на подходящия момент, … Има още